שלום לכם אורחי החאן ,חברנו היקרים
אנחנו מאוד מתגעגעים...מתגעגעים לכם חווים אתנו שיגרה של מדבר ,למדורה ,לתה ,הקפה, ללהיזרק על הערסל לשקיעות האדומות למרחב המדבר
החלטנו לחזור ולחוות את זה אתכם כאן בחאן
אנחנו חוזרים לארח,כן המתכונת הרגילה שכוללת את ארוחות הערב והבוקר ,כן בהתאם להנחיות , כן בהתאם לתנאים ולמצב ולשינויים, ולכל הלא נודע הזה מסביבנו.
אבל כן חוזרים לארח
ממש נשמח לפגוש אתכם שוב כאן בחאן בארותיים
חיבוק גדול עופר וגלי, אורי ורובין, עירית וצוות החאן

Situé dans la région du Néguev occidental en contrebas du désert du Sinaï,Beerotayim tient son nom des deux puits de Moise et d’Aharon(Beer signifiant littéralement « puits » en hébreu). Ses puits ainsi que ses deux tamaris géants sont alimentés par les nappes d’eau souterraines qui servaient déjà les chasseurs-cueilleurs il y a 55 000 ans.

 

L’aquifère, ainsi que la proximité de la route de Shour (Genèse, 26), ont laissé au site de nombreux vestiges archéologiques qui témoignent d’une présence humaine tout au long de l’histoire : ateliers de confection d’ustensiles en pierre, écritures et peintures rupestres, divers ustensiles en argile, terrasses agricoles, ainsi que l’une des plus grandes citernes d’eau byzantines du Néguev La région témoigne également de l’extraordinaire diversité des civilisations, qui tout au long de l’histoire, s’y sont installés. Ce fut le cas du roi Ouziahou de Judée, des Nabatéens et des Byzantins, mais aussi plus récemment des Ottomans et de l’Empire britannique qui se disputèrent son importance stratégique.

 

La région offre une végétation particulièrement originale avec ses chênes atlantiques, ses arbres anciens et géants, ses amandiers, bourdaines, sumacs du désert et magnifiques tapis de végétation qui poussent après la pluie. La faune est aussi présente dans la région et certaines espèces sont uniques à celle-ci.

Languages

Aller au contenu principal