שלום לכם אורחי החאן ,חברנו היקרים
אנחנו מאוד מתגעגעים...מתגעגעים לכם חווים אתנו שיגרה של מדבר ,למדורה ,לתה ,הקפה, ללהיזרק על הערסל לשקיעות האדומות למרחב המדבר
החלטנו לחזור ולחוות את זה אתכם כאן בחאן
אנחנו חוזרים לארח,כן המתכונת הרגילה שכוללת את ארוחות הערב והבוקר ,כן בהתאם להנחיות , כן בהתאם לתנאים ולמצב ולשינויים, ולכל הלא נודע הזה מסביבנו.
אבל כן חוזרים לארח
ממש נשמח לפגוש אתכם שוב כאן בחאן בארותיים
חיבוק גדול עופר וגלי, אורי ורובין, עירית וצוות החאן

Одомашнивание верблюда произошло примерно 4500 лет назад, и с тех пор благодаря своим удивительным способностям и идеальной совместимости с условиями жизни в пустыне, это животное служит жителям пустыни во всех путешествиях.

 

В “Хан Беэротаим” стадо из 25 ухоженных и дружелюбных верблюдов, которые везут наших гостей по потайным тропам пустыни – по тем самым тропам, которыми шли в древние времена кочевники и караваны.

 

Экскурсию проводят сотрудники “Хана”, выбравшие существование в пустыне своим образом жизни, прекрасно знающие древние верблюжьи тропы и старинные предания этих мест. Во время экскурсии ее участники видят места древних селений и остатки сельскохозяйственных угодий, созданные жителями этих селений, узнают о способах приспособления растений и животных к жизни в условиях пустыни, знакомятся с принципами выживания в пустыне, с древним сельским хозяйством, живой водой, караванами, везущими пряности и, конечно же, слушают захватывающие истории о разных людях, связавших свою жизнь с пустыней – кочевниках, исследователях, путешественниках и мечтателях…

 

“Вкус пустыни” – продолжительность примерно 1,5 часа

Прогулка на верблюдах из “Хан Бееротаим” для знакомства с ближайшими окрестностями. Благодаря неглубоко расположенным грунтовым водам этот район богат ценными природными и археологическими объектами; здесь можно увидеть следы древнего земледелия, один из крупнейших в Негеве водоемов Византийского периода, и многое другое, что мы покажем Вам во время этой короткой экскурсии, в которой есть и пешеходная часть.

 

По следам охотников и собирателей – примерно полдня (4 – 5 часов)

Выезд из “Хан Бееротаим” на экскурсию в район “Гив’ат Ха-ктовот” – холма в Негеве с древними наскальными изображениями (предполагаемый возраст изображений 55000 лет), знакомство с уникальной растительностью, древним сельским хозяйством, преданиями о караванах и многое другое… Во время экскурсии мы устроим привал в тени акаций и познакомимся с методами приготовления пищи в пустыне. В частности, увидим, как готовится “либа” – хлеб, выпекаемый в яме с углями, и другие блюда пустыни.

 

Караванными путями

Путешествия вглубь пустыни, по маршрутам, проходящим по вади, где нет троп, через экологический ландшафт, не затронутый цивилизацией: травы, растения и животные сосуществуют здесь в полной гармонии. Здесь нет дорог, а есть только древние караванные тропы – “накавим” (“накав” – тропа верблюжьего каравана), которыми пользовались люди, жившие в пустыне сотни и тысячи лет назад.

 

Все, что нужно для нескольких дней путешествия, взваливается на спины верблюдов, и караван движется медленно – в ритме пустыни. Вся еда готовится в полевых условиях, в процессе обучения и получения практического опыта, с использованием растений и традиционных для пустыни способов приготовления пищи. Ах, этот особенный вкус долго готовящейся пищи, этот запах костра и пряных трав пустыни! Участники экскурсии принимают активное участие в приготовлении еды и управлении караваном.

 

Ничего, кроме пустыни – отрешиться от мобильного телефона, часов, от современного мира… и ощутить ритм пустыни.

Languages

Перейти к содержимому